Acasă Politica Măsuri de sprijinire a medicilor de familie

Măsuri de sprijinire a medicilor de familie

911
0

Claudia Banu consideră că, în prezent, medicina de familie este subfinanțată. Reprezentaa PNL a dat ca argument situația unui medic de familie care are propriul cabinet și oferă servicii medicale pentru o medie de circa 1.100 de asigurați. „Are un câștig net de aproximativ 2.900 de lei/lună, în cazul în care asistența medicală este plătită cu salariul minim pe economie și nu are niciun fel de venit dacă asistența medicală angajată este plătită cu un salariu egal cu cel din unitățile sanitare de stat. Din cei 14.525 de lei, sumă ce reprezintă media decontată de Casă pentru serviciile efectuate într-o lună, medicul de familie plătește salariul său și al unui asistent (cu tot cu contribuțiile sociale), utilitățile, chiria pentru cabinet, toate tipizatele, abonamentul de telefon și internet, plus eventuala mentenanță a terminalelor electronice necesare pentru conectarea la platforma CNAS etc.”, a semnalat Claudia Banu și, într-adevăr, s-au făcut anaize de către organizațiile profesionale ale medicilor de familie, iar venitul mediu al unui cabinet a fost în anul 2018 de 14.525 de lei pe lună, considerat mult insuficient, în condițiile în care cheltuielile minime se ridică la 25.000 de lei pe lună, în medie. În aceste condiții venitul brut acoperă doar plata salariilor. Cabinetelor medicilor de familie din România li s-a alocat în 2018 un buget cu doar 17% mai mare decât în 2017, sub 6% din FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate), motiv pentru care a făcut ca funcționarea cabinetelor să fie la un nivel de supraviețuire. În condițiile în care personalul medical (medici și asistenți medicali) din unitățile sanitare de stat (medicină școlară, ambulatoriu integrat, spitale) a beneficiat de finanțări (salarii și bugete) mărite, medicii de familie au rămas singura categorie profesională cu venituri sub limita de subzistență. Pentru a veni în sprijinul medicilor de familie Claudia Banu și colegii săi de la PNL propun o serie de măsuri, și anume:
1) Alinierea veniturilor nete ale medicilor de familie la nivelul celorlalți specialiști din unitățile sanitare de stat, precum și ale asistenților medicali angajați în cabintele medicilor de familie:
– Amendamente pentru creșterea bugetului medicinei de familie – valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe țară, să fie de minim 11,5 lei și valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe țară să fie de minim 8 lei.
– Plata serviciilor medicale prestate de către medicul de familie să se facă pentru întreaga listă de pacienți înscriși, nu doar pentru pacienții asigurați; serviciile medicale acordate persoanelor fără asigurare să fie decontate din bugetul de stat – cheltuieli pentru asistență socială.
2) Revizuirea clauzelor contractului-cadru (convenția de înlocuire, convenția de reciprocitate) astfel încât medicii de familie să poată beneficia de concediu de odihnă, concediu de incapacitate temporară de muncă, pentru creșterea copilului și lăuzie.
3) Revizuirea clauzelor contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale primară pentru reducerea birocrației
4) Echilibrarea prestațiilor părților în contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale primare. Introducerea unor clauze privind răspunderea partenerului contractual nefuncționarea sistemului/platformelor infomatice. Casa de asigurări de sănătate asigură funcționalitatea sistemului informatic și răspunde în situațiile în care au existat erori generate de sincopele de funcționare ale sistemului informatic. Înregistrarea datelor off-line să devină obligația casei de asigurări de sănătate și nu a medicilor de familie.
5) Înlăturarea protocoalelor terapeutice care îngreunează desfășurarea actului medical, pun pacienții pe drumuri și încarcă cheltuieli în sistem
6) La stabilirea dreptului medicului de familie de a încheia contract cu casa de asigurări de sănătate să se aibă în vedere numărul total de persoane înscrise (asigurați și neasigurați).