Acasă Diverse Informare privind concursul de titularizare, la Vâlcea

Informare privind concursul de titularizare, la Vâlcea

95
0

Pe data de 29 iulie, s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din învăţământul preuniversitar. La nivelul judeţului Vâlcea, s-au înscris 569 candidaţi care au susţinut concursul la 43 de discipline.

Proba scrisă din cadrul concursului s-a desfăşurat în următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic Ferdinand I, Colegiul Economic şi Şcoala Gimnazială Nr. 10. Un candidat s-a retras la începutul examenului din motive medicale şi un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Conform metodologiei, candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020-2021. Potrivit afirmaţiilor inspectorului general şcolar Mihaela Andreianu, nu s-au înregistrat cazuri de candidaţi cu temperatură peste 37.3 grade Celsius. „Subiectele şi baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie. Primele rezultate vor fi afişate în data de 4 august, la avizierul I.Ş.J. Vâlcea şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse pe data de 4 august, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00 şi pe 5 august, până la ora 12:00, la sediul I.Ş.J. Vâlcea sau transmise la adresa de email [email protected] Modelul de contestaţie se găseşte pe site-ul I.Ş.J. Vâlcea: www.vl.edu.ro. În contestaţie, candidatul prezintă următoarele informaţii: judeţul, numărul şi denumirea centrului de concurs, numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului şi nota contestată, adresa de email, numărul de telefon şi denumirea uneia dintre instituţiile/unităţile de învăţământ absolvite. Contestaţia la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura în original; în situaţia în care contestaţia se transmite prin mijloace electronice candidatul anexează o copie a buletinului/cărţii de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidaţi”, a anunţat şefa IŞJ.

Rezultatele finale se vor afişa la sediul I.Ş.J. Vâlcea şi pe site-ul menţionat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţă publică sau on-line, organizată de către I.Ş.J. Vâlcea în intervalul 12 – 14 august.