Acasă Administratie Informare privind activitatea APAVIL

Informare privind activitatea APAVIL

36
0

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 09 – 15 noiembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare. AVARII REZOLVATE / În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: comuna Tomşani – satul Bogdăneşti; conductă PEHD Dn 25: comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Buneşti – satele Buneşti, Teiuşu şi Râpăneşti, comuna Mihăeşti – satele Govora, Gurişoara şi Vulpuieşti şi oraşul Horezu – satul Romanii de Sus; conductă PEHD Dn 32: oraşul Băbeni – strada Tătărani; conductă PEHD Dn 50: oraşul Băbeni – strada Dragoş Vrânceanu; conductă PEHD Dn 75: oraşul Horezu – satul Ifrimeşti; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Tomşani; conductă PEHD Dn 125: comuna Cernişoara – satul Groşi; conductă OL 89: comuna Măldăreşti – satul Ciupa. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satele Şirineasa şi Slăviteşti. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului. PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-a desfundat racord de canalizare menajeră în oraşul Horezu – strada Parcului; s-au înlocuit robineţi defecţi în comuna Galicea – strada Berzelor şi comuna Şirineasa – satul Ciorăşti; s-au efectuat aerisiri ale reţelei de apă în comuna Galicea – strada Teodoreşti; s-au efectuat lucrări de înlocuire hidranţi defecţi în comuna Şirineasa; s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente noi în comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus; s-a decolmatat şi curăţat barajul de captare Râmeşti; s-a înlocuit tronson reţea apă potabilă PEHD Dn 32 în comuna Buneşti; s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de epurare din comuna Mihăeşti; s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă Surpatele din comuna Frânceşti; s-a efectuat spălarea şi curăţarea Staţiei de epurare Tomşani din comuna Tomşani; s-au pus în funcţiune sistemele dozatoare hipoclorit şi instalaţiile de durizare şi deferizare aferente Staţiei de apă din comuna Frânceşti; s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă Govora din comuna Mihăeşti; s-au vidanjat căminele Staţiei de epurare ape uzate Slăviteşti din comuna Şirineasa; s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă Dealul Galicii din comuna Galicea; au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti; s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu; s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni; s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău; a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest. APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE / Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.