Acasă Administratie Informare privind activitatea APAVIL

Informare privind activitatea APAVIL

10
0

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 12 – 18 octombrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare. AVARII REZOLVATE / În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 25: comuna Păuşeşti – satele Păuşeşti şi Ursăreşti, comuna Buneşti – satul Râpăneşti, comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Mihăeşti – satul Gurişoara şi oraşul Băbeni – satul Tătărani; conductă PEHD Dn 32: comuna Păuşeşti – satul Barcanele, comuna Mihăeşti – satul Gurişoara şi oraşul Băbeni – strada Calea lui Traian; conductă PEHD Dn 40: oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 50: comuna Mihăeşti – satul Gurişoara; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Dosul Râului; conductă PEHD Dn 140: oraşul Băbeni – strada Ariei; conductă OL 114: oraşul Băile Govora – strada Palangine; conductă OL 219: oraşul Băbeni – strada Sondelor. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Şirineasa. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului. PROBLEME PUNCTUALE / Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti; s-au vidanjat căminele Staţiei de epurare Şirineasa în vederea curăţării şi verificării pompelor; s-au efectuat lucrări de extindere reţea apă potabilă PEHD Dn 32 şi reţea apă potabilă PEHD Dn 50 şi s-au realizat branşamente în comuna Mihăeşti – satul Gurişoara; s-au curăţat căminele de canalizare menajeră în oraşul Horezu – străzile Mircea cel Bătrân şi Tudor Vladimirescu; s-a curăţat Staţia de pompare apă uzată din comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; s-au curăţat Staţiile de pompare apă uzată nr. 1- 9 din comuna Cernişoara; s-a demontat pompa aferentă Staţiei de apă Cerna din comuna Vaideeni; s-au demontat şi curăţat pompele aferente Staţiei de epurare Pietrari şi Staţiei de pompare apă uzată; s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente noi în comuna Păuşeşti – satul Cernele, comuna Nicolae Bălcescu – satul Dragomireşti, comuna Galicea – satul Cremenari, oraşul Horezu – satul Romanii de Jos şi oraşul Băbeni – strada Teilor; s-a intervenit pentru repunerea în funcţiune a Staţiei de repompare apă uzată nr. 18 din comuna Nicolae Bălcescu; s-a decolmatat barajul de captare Râmeşti; s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă W1 şi W2 din comuna Buneşti; s-au decolmatat conductele drenului adiacent aferent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa; au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti; s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu; s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni; s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău; a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest. APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE / Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.