Acasă Economie Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, o puternică ancoră de încredere pentru...

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, o puternică ancoră de încredere pentru publicul deponent

186
0

Interviu cu Vasile Bleotu, directorul financiar al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare


Înainte de toate, aş vrea să vă întreb dacă, pe fondul crizei generată de pandemia de COVID-19, vă aşteptaţi la o creştere a numărului de depozite garantate, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi juridice, respectiv la reducerea sub 100.00 de euro a sumelor din depozitele eligibile?

Nu, nu se modifică plafonul de garantare şi nici încadrarea în depozitele eligibile.

Ce valoare a depozitelor eligibile și ce număr de deponenţi garantaţi (persoane fizice şi juridice) aveam înainte de pandemie?

Depozitele garantate de FGDB însumau 323,9 miliarde lei, din care 195,7 miliarde lei – deținute de populație. Restul revenea segmentului persoanelor juridice garantate. Numărul deponenților garantați – persoane fizice se ridica la 14.181.449. 99,7% dintre ele dețineau depozite de valori sub nivelul plafonului de acoperire, fiind astfel protejați integral de FGDB. Totodată, 97,2% din cei 1.046.473 deponenți garantați – persoane juridice dețineau depozite de valori în cadrul plafonului de acoperire.

Care este ponderea deponenților care au depozitele sub plafon, adică acoperite integral de FGDB? Comparativ, la nivel european, care este situația nivelului de acoperire?

Deponenții garantați de FGDB erau în număr de 15.227.922 – persoane fizice și juridice, din care 99,5% dețineau depozite acoperite integral de FGDB, respectiv 15.158.720 deponenți. FGDB centralizează datele referitoare la numărul deponenților, raportate pe bază individuală de instituțiile de credit membre, fără a avea însă posibilitatea de ajustare în cazul deponenților care figurează concomitent în evidența mai multor instituții de credit.

Care este diferenţa dintre depozitele eligibile şi cele acoperite?

Depozitele eligibile sunt cele care îndeplinesc condițiile stabilite de lege pentru acordarea de compensații în limita plafonului de acoperire, în timp ce un depozit acoperit reprezintă partea din depozitul eligibil care nu depășește plafonul de acoperire. Un deponent garantat poate avea depozite care se încadrează în plafonul de acoperire prevăzut de lege, caz în care este garantat integral, sau depozite ce depășesc plafonul de acoperire, situație în care compensația pe care o primește este limitată la nivelul plafonului.

În privința contribuțiilor băncilor la Fond, care este intenţia FGDB privind evoluţia acestui indicator?

De câţiva ani, în cadrul FGDB, s-a implementat un sistem de stabilire a contribuțiilor instituțiilor de credit membre la schema de garantare în funcție de profilul de risc al acestora. FGDB și-a propus să colecteze contribuții anuale în aşa fel încât să se mențină un nivel adecvat al gradului de acoperire.

Pe fondul pandemiei, s-a modificat politica plasamentelor Fondului?

Politica de plasamente a resurselor financiare ale FGDB respectă strategia de investire aprobată de Banca Naţională a României şi se axează pe lichiditatea imediată şi diversitatea portofoliilor.

Care este structura portofoliului de plasamente și ce randament ați obtinut? Aceste plasamente pot fi făcute și în străinătate?

Investirea resurselor FGDB se realizează în condiții de minimizare a riscului, de diversificare și lichiditate a plasamentelor, randamentul acestora fiind un obiectiv complementar, în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil și strategia anuală privind investirea resurselor FGDB aprobată de Banca Națională a României. În plan tactic, prin deciziile adoptate în aplicarea prevederilor strategiei de investire a resurselor, FGDB urmărește să mențină o structură echilibrată a portofoliului de plasamente interne și, la nivel internațional, ajustată în funcție de evoluțiile pieței financiar-bancare, atât la nivelul schemei de garantare a depozitelor, cât și la nivelul fondului de rezoluție bancară aflat în administrarea FGDB. Înainte de pandemie, ponderea investițiilor în titluri de stat era de 64,55% din portofoliul de plasamente ale FGDB, urmată de investițiile în obligațiuni (26,31%) și depozite bancare (9,14%). Nici acum situaţia nu e prea diferită.

FGDB poate realiza și operațiuni repo?

FGDB colaborează de ceva vreme cu Banca Națională a României în vederea creării într-un viitor cât mai apropiat a cadrului necesar, inclusiv sub aspect legislativ, pentru accesarea de către FGDB a facilității de tip repo cu Banca Națională a României, în spiritul reglementărilor europene și al practicii altor scheme de garantare din Uniunea Europeană. Au fost identificate soluțiile aplicabile care să asigure accesul FGDB la acest tip de operațiuni, implementarea începând din 2020, prin actualizarea cadrului de reglementări incident.

Teoretic vorbind, în cazul unui faliment bancar în care resursele Fondului nu ar fi suficiente, ce mecanisme pot fi utilizate pentru obținerea resurselor necesare?

Pe lângă resursele sale interne, FGDB poate apela și la surse externe / alternative de finanțare pentru îndeplinirea responsabilităților conferite prin lege, cum ar fi împrumuturile contractate de la instituții de credit, instituții financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau de la Guvern, iar în cazul măsurilor de rezoluție și de la alte mecanisme de finanțare a rezoluției din Uniunea Europeană. Potrivit Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, în situații excepționale în care: (i) resursele financiare disponibile ale FGDB, în calitate de schemă de garantare a depozitelor, sunt insuficiente pentru acoperirea plății compensațiilor ori pentru finanțarea măsurilor de rezoluție sau (ii) resursele fondului de rezoluție bancară administrat de FGDB sunt insuficiente pentru finanțarea măsurilor de rezoluție a instituțiilor de credit potrivit legislației aplicabile, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, pune la dispoziția FGDB sumele necesare sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea FGDB.

Dacă o bancă intră pe piața din România și intenționează să ofere servicii de economisire este obligată să participe la schema de garantare a depozitelor?

FGDB este schemă statutară de garantare a depozitelor și singura schemă de garantare a depozitelor din România. Conform prevederilor art. 44, al.1 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României sunt obligate să participe la o schemă de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din străinătate.

Vă mulţumesc!

Eduard D.