Acasă Politica Experienţă şi seriozitate! Pietrari, comună europeană datorită primarului Nicolae Moraru

Experienţă şi seriozitate! Pietrari, comună europeană datorită primarului Nicolae Moraru

292
0

Sub conducerea liberalului Nicolae Moraru, comuna Pietrari a devenit una cu adevărat europeană. S-a investit masiv în infrastructură, sistemul educaţional, cultură, sport, pentru introducerea utilităţilor şi alte obiective de interes pentru comunitate. Mai sunt încă multe de făcut, însă, treptat, Moraru va realiza tot ce a promis. Are nevoie doar de sănătate şi de sprijinul locuitorilor din Pietrari, pentru a continua pe aceeaşi linie. Nicolae Moraru, reprezentantul PNL la funcţia de primar, e singura variantă potrivită pentru viitorul comunei Pietrari, iar pe 27 septembrie trebuie votat pentru un nou madat în fruntea administraţiei locale.

Propunerea PNL pentru Consiliul Local Pietrari:
1. Moraru Nicolae – economist 2. Ştefăneanu Vasile Daniel- economist 3. Rădescu Gheorghe – tehn. agronom 4. Barbu Valerian – tehn. veterinar 5. Ionescu Constantin – profesor 6. Marinoiu Ion Dorian – lăcătuş-mecanic 7. Moghina Gheorghe – instalator 8. Tepus Radu – buldoexcavatorist 9. Apostolescu Teodor – profesor 10. Chita Gheorghe – manager 11. Barbatescu Ionel – maistru 12. Apostolescu Elena Monica – operator chimist 13. Dina Vasile – lăcătuş mecanic 14. Apostolescu Nicolae Elvis – economist 15. Tita Gheorghe – dulgher

Program electoral primar (propuneri pentru noul mandat)

1. Infintarea distributiei de gaze in toata localitatea
2. Modernizare,extindere,asfaltare D.C151 de la Monument Pietrari-Pietrari de Sus –limita Hotar Tomsani
3. Modernizare, extindere, asfaltare D.C153 din D.N 67-Manta-Patirasti-limita Tomsani
4. Asfaltare drumuri de interes local; Viezuini, Valea Cortii, Sub Dos, La Mielu, Bursucani, La Buzdugan, Chicirla-Pietraru, La Jderu, La Gavrila, La Vasile(Ograzi), Biserica – Centru, La Mesteru, Spatele Magazinului, La Cretu, La Higiu, La Iene, La Tete, Schit, La Circular, Dupa Pisc, Piscu Inalt, Mohoare, La Parantuca, La Tete.
5. Construire pod B.A peste Piriul Otasau La Mesteru-Iazul Morii,
6. Construire poduri B.A peste Piriul Valea Sarata La Biserica Pietrari de Sus, La Giurca, La Saramura.
7. Regularizare piriuri: Valea Sarata si Girlici,
8. Refacere drumuri: Boldeni-Linia Noua, Paltinet-Virtop-Crucea de Piatra,
9. Construire trotuar pietinal dealungul D.N 67 de la statia peco-limita hotar Birzesti,
10. Construire scoala Noua cu clasele I-IV si gradinita in Satul Pietrari de Sus,
11. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala corp B in Satul Pietrari,
12. Infiintare complex sportiv care va cuprinde sala de sport si 2 terenuri de sport multifunctionale,
13. Infiintare zona de agrement care va cuprinde 1 strand cu apa sarata si 1strand apa dulce,
14. Construire Biblioteca Publica noua,
15. Modernizare si dotare dispensar uman,
16. Modernizare si extindere tirg saptaminal si infiintare tirg EN-GROSS pentru produse agricole,
17. Colectare selectiva a deseurilor menajere si reducerea taxei de salubrizare,
18. Extindere retele de distributie curent electric si iluminat public in zonele cu drumuri noi:Iazul Morii si La Miroiu Coastele Cernii,
19. Acordarea de sprijin financiar tuturor parohiilor din localitate pentru realizarea documentatiilor tehnice necesare accesarii de fonduri pentru consolidarea si refacerea picturilor la toate bisericile.
20. Intretinerea si dupa caz refacerea tuturor fintinilor publice cu apa potabila atit din intravilan cit si din extravilanul comunei,refacerea bazinului de apa sarata din Pietrari de Sus.
21. Acordarea in continuare de stimulente financiare elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura.
22. Acordarea de stimulente financiare pentru noii nascuti ai caror parinti domiciliaza in Com. Pietrari.
23. Realizarea noii strategii de dezvoltare a localitatii in perioada urmatoare.
24. Realizarea noului plan urbanistic general al Com. Pietrari.
VOTAŢI EXPERIENŢĂ ,COMPETENŢĂ ŞI SERIOZITATE! VOTAŢI PENTRU CONTINUITATE! VOTAŢI PRIMAR NICOLAE MORARU!

Comandat de Partidul Naţional Liberal / Realizat de SC VILSPOPRESS SRL / Cod Unic de Identificare AEP 21200012