Acasă Politica Cosac a dovedit că este un bun primar şi, în continuare, are...

Cosac a dovedit că este un bun primar şi, în continuare, are proiecte frumoase pentru Vlădeşti

108
0
În ultimii ani, Adrian Cosac s-a dovedit a fi un bun primar. Comuna Vlădeşti s-a modernizat într-un ritm mai accelerat, s-au atras fonduri şi, în continuare, există destul de multe proiecte interesante. Iată câteva dintre planurile de viitor ale candidatului PSD, care, cu siguranţă, se vor şi realiza: extinderea reţelei de gaze, asfaltarea tuturor drumurilor de interes local, amenajarea centrului civic şi a unei pieţe în zona centrală a comunei, restuararea monumentului istoric, consolidarea drumurilor, a malurilor cursurilor de apă, corectarea torenţilor, în aşa fel încât, în cazul unor calamităţi naturale, pagubele să fie cât mai mici, consolidarea zonelor cu risc de alunecări de teren, reabilitarea fântânilor (aflate pe domeniul public) cu apă potabilă, sprijinirea locuitorilor întrepinzători în vederea atragerii de fonduri pentru turism, agroturism, pensiuni ş.a.m.d., obţinerea calităţii de produs montan pentru produsele agricole din Vlădeşti şi înfiinţarea de parteneriate public-private pentru diverse activităţi prin care se pot crea locuri de muncă şi venituri la bugetul local. Adrian Cosac şi-a mai propus să înfiinţeze o tabără internaţională pentru elevi şi studenţi, să modernizeze drumul Bercu-Cotrofoi-Laz şi să facă un parc de aventuri de-a lungul Olăneştiului şi în Izlazul Puţul Sec. “Vreau, de asemenea, să implementez programul Cadastru gratuit la sate, să dezvolt centrul de olărit, să fac un centru de promovare turistică şi să pun în valoare obiectivele din zona noastră. În paralel, voi finaliza lucrarea – Vlădeşti, file de istorie, voi completa muzeul etnografic cu obiecte şi fotografii, voi moderniza şi extinde primăria şi voi promova periodic localitatea, în mass media, în aşa fel încît cât mai multă lume să afle de noi, de potenţialul turistic al Vlădeştiului, economic, cultural ş.a.m.d.. În scurt timp, voi înfiinţa o plantaţie experimentală de pomi fructiferi (măr, păr, pruni), pe 5.000 mp. Voi reface terenul de mini fotbal, cu gazon sintetic şi nocturnă, PUG-ul localităţii şi, nu în ultimul rând, voi finaliza retrocedările în baza Legii 18. Ale proiecte concrete pe care le voi realiza sunt: extinderea şi modernizarea Centrului de îngrjire pentru copii aflaţi în situaţii de risc, înfiinţarea unui parc cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electică necesară iluminatului public, înfiinţarea unei plantaţii de arbori şi arbuşti specifici zonelor de teren degradat, amenajament peisagistic pentru izlazurile din Vlădeşti, înfiinţarea unui centru de colectare, procesare, conservare şi valorificare a fructelor şi legumelor, sărbătorirea zilei de atestare documentară a localităţii şi organizarea Zilei recoltei şi a Ceramicii de Vlădeşti”, a anunţat Adrian Cosac, primar în funcţie la Vlădeşti şi candidat PSD pentru un nou mandat. Social-democratul a amintit că, la ora actuală, are în derulare peste 10 proiecte majore: studiul de fezabilitate pentru extinderea gazelor în toate gospodăriile din Vlădeşti şi Priporu, asfaltarea ultimilor kilometri de drumuri rămaşi nemodernizaţi, finalizarea proiectului – apă şi canalizare pentru cele 11 zone prevăzute în POIM, construirea unei săli de sport cu 102 locuri (licitaţie încheiată de curând), finalizarea modernizării aleilor pietonale şi a rigolelor, încheierea lucrării de reabilitare a drumului din Trundin, amenajarea unui cimitir – proprietatea primăriei, un nou proiect de modernizare a iluminatului public şi obţinerea liceneţei pentru Complexul de Servicii Balneare, care va cuprinde bazine cu apă sărată şi dulce pentru recuperare şi terapii, spaţii destinate relaxării şi fizioterapiei, saune, săli de întreţinere, relaxare, spaţii de cazare, restaurant, mijloace de transport, utilaje ş.a.m.d.. Modernizarea complextului sportiv, proiect de 2,5 mil. euro, aflat în lista sinteză de la CNI, finalizarea nomenclatorului stradal, obţinerea statutului de localitate turistică, refacerea planului urbanistic, preluarea şi modernizarea drumului forestier Urzicari, către Ocnele Mari, sunt – de asemenea – în lista de priorităţi prezentată de Adrian Cosac.
Comandat de Partidul Social Democrat / Realizat de Vilspopress SRL / Cod unic de identificare AEP 21200019