Acasă Promovare proiecte europene Comunicat de presă – CIPO SRL îşi diversifică activitatea

Comunicat de presă – CIPO SRL îşi diversifică activitatea

298
0

Comunicat de presă

                                                                    Data: 23.03.2018

CIPO SRL îşi diversifică activitatea

Titlul proiectului: Diversificarea activităţii SC CIPO SRL prin achiziţionarea de echipamente de ultimă generaţie

Numele beneficiarului: SC CIPO SRL

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea competitivităţii societăţii, în următorii 3 ani de la implementarea proiectului, prin creşterea productivităţii muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: • Implementarea unui proiect cu finanţare din fonduri europene, în vederea dotării companiei cu active corporale şi necorporale de ultima generaţie, care să impregneze un grad de inovare mare în fluxul de producţie şi în dezvoltarea produselor. Se vor crea două noi locuri de muncă – o femeie şi o persoană din categoria celor defavorizate • Diversificarea ofertei societăţii (se vor putea produce 3 produse noi, după implementarea proiectului) • proiectul va contribui la internaţionalizarea activităţii societăţii, aceasta urmând să participe şi la un târg de ambalaje / mase plastice, în afara României. De asemenea, societatea îşi va implementa sistemul de management al calităţii ISO 9001:2015, îşi va certifica produsul „preforme PET” cu ajutorul unui organism specializat, îşi va simplifica şi eficientiza procesul de gestiune a activităţii, prin achiziţia unui sistem software adaptat procesului tehnologic de producţie preforme PET şi butelii PET. Nu în ultimul rând, va fi eficientizată energetica societăţii prin achiziţionarea şi montarea unei instalaţii fotovoltaice care va producere energia electrică necesară pentru iluminatul cu LED a spaţiului de producţie. Proiectul va contribui la protejarea mediului înconjurător prin achiziţionarea kit de tomberoane/ containere / pubele, în vederea colectării selective a deşeurilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.108.727,98 lei

Valoarea totală eligibilă: 4.293.048,72 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă: 2.593.592,62 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 457.692,82 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 1.241.763,28 lei

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 815.670,26 lei

Data începerii şi finalizării proiectului – Implementarea proiectului a început la data de 22.06.2017 şi se va încheia pe 31.12.2018. Codul MySMIS al proiectului este: 116076

Rezultate asteptate sunt următoarele: • Dotarea societăţii în vederea creşterii productivităţii muncii, diversificarea ofertei şi creşterea competitivităţii acesteia cu active corporale şi necorporale de ultimă generaţie, respectiv – sistem de injecţie complet pentru 32 de cavităţi preforme PCO 1810, cu kituri de conversie pentru 4 greutăţi diferite şi pentru preforme PCO 1881 (scurt), sistem de injecţie complet pentru 12 – 24 cavităţi preforme BERICAP 38 mm, cu kituri de conversie pentru 4 greutăţi diferite, un kit cu tomberoane / containere pentru colectarea selectivă a deşeuri (3 buc), o instalaţie fotovoltaică pentru producerea energiei electrice necesară asigurării iluminatului în spaţiul de producţie, un sistem sistem software adaptat procesului tehnologic de producţie a preformelor pet şi buteliilor pet, precum şi implementarea sistemului de management ISO 9001:2015, certificarea standard de produs „preforme pet”, internaţionalizarea activităţii societăţii prin participarea, în calitate de expozant, la un târg de ambalaje / mase plastice,  în afara României • Angajarea a două persoane cu normă întreagă, la finalul implementării proiectului • Lansarea a 3 produse noi, în vederea diversificării ofertei societăţii.

Date de contact

Persoana de contact: Ion Ciuculescu, administrator

Telefon: 0744 591 528

E-mail: sc_cipo_srl@yahoo.com