Acasă Economie Cererea Unică de Plată se depune la APIA până pe 16 mai

Cererea Unică de Plată se depune la APIA până pe 16 mai

99
0

APIA anunţă fermierii din Vâlcea că pot depune Cererea Unică de Plată pentru anul 2022, în perioada 1 martie – 16 mai a.c., prin accesarea aplicaţiei IPA-Online din versiunea Internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie), fără a se prezenta la Centrele judeţene / locale, ţinând cont de condiţiile impuse de pandemia Covid 19.


Reprezentanţii APIA au explicat că se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia deţin terenul, situaţia înscrierii în Registrul agricol a terenului şi să permită primăriei să transmită la APIA adeverinţa. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii. Adeverinţele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru zootehnie judeţean, pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziţie de către APIA, cu informarea fermierului. De asemenea, fermierii care deţin animale în exploataţie au obligaţia să se asigure că datele acestora sunt actualizate/corectate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) (la medicul veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) şi să se adreseze Centrului APIA în vederea completării declaraţiei sector zootehnic în aplicaţia dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Fermierii care sunt deja beneficiari APIA îşi vor actualiza la completarea Cererii doar datele ce au suferit modificări faţă de anul anterior. În acest fel, se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a introduce date greşite este mai mică. Funcţionarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii şi pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii şi declaraţiilor ataşate acesteia. ATENŢIE!!! Începând cu anul 2022 fermierii pot semna Cererile folosind şi semnătura electronică. În această situaţie este necesar să se anunţe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcţionarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se doreşte să se semneze electronic. Semnătura electronică trebuie aplicată pe cererea unică de plată descărcată din aplicaţia IPA-Online la data depunerii. Angajamentele şi declaraţiile, parte a cererii unice de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeaşi dată. Foarte important este ca, înainte de semnarea Cererii unice de plată sector vegetal şi zootehnic, să se verifice încă o dată infomaţiile înscrise şi documentaţia depusă!