Acasă Diverse Când apelezi la un serviciu extern de prevenire şi protecţie?

Când apelezi la un serviciu extern de prevenire şi protecţie?

76
0

În condiţiile în care în companiile care apelează la servicii SSM lucrătorii desemnaţi sau serviciul intern de prevenţie şi de protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru a efectua toate activităţile din domeniul securităţii şi sănătății în muncă, atunci este necesar serviciul extern de prevenţie şi de protecţie. Rezultatele optime în acest domeniu se obţin printr-o bună colaborare şi comunicare a serviciilor interne cu cele externe şi de protecţie.

Avantajele externalizării serviciului de prevenţie şi de protecţie

Externalizarea serviciului de prevenire şi protecţie aduce companiilor următoarele avantaje:
· asigurarea asistentei de specialitate permanentă;
· economia de bani, timp şi resurse umane;
· un număr redus de incidente de muncă;
· birocraţie redusă;
· un contract permanent cu noutăţile din domeniul ssm
· eliberarea şi actualizarea documentelor specifice;
· locuri de muncă sigure şi ergonomice;
· posibilitatea supervizării instruirilor periodice şi reinstruirilor sub semnătură în fişele individuale de instruire.

Citește și: 3 motive care demonstrează cât de importante sunt regulile de protectie a muncii pentru orice firma

Ce sunt accidentele de muncă?

Accidentele de muncă reprezintă conform definiţiei din legea nr. 319/2006 vătămarea violentă a organismului, intoxicaţia acută profesională care au loc în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, care provoacă incapacitatea de muncă pe durata a minim 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.
Acum, în această categorie intră şi îmbolnăvirile cu virusul Covid 19, de aceea este foarte important de respectat şi planul de protecţie şi prevenire împotriva COVID.

Când se recomandă angajatorilor să recurgă la un serviciu extern

Angajatorilor li se recomandă să apeleze la un serviciu extern SSM în următoarele cazuri: – întreprinderi cu până la 9 lucrători în care angajatorul nu poate efectua el însuşi activităţile SSM pentru că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; – întreprinderi cu un număr de 10-49 de lucrători în care angajatorul nu poate efectua activităţile SSM pentru că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; – întreprinderile cu un număr de 50-249 de lucrători în care lucrătorii desemnaţi nu au capacităţi şi aptitudini necesare pentru a efectua toate activităţile de protecţie şi prevenire; – întreprinderile cu peste 250 de lucrători în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinle necesare pentru a efectua toate activităţile de prevenire şi protecţie.

Ce este activitatea SSM?

Prestarea serviciilor SSM implică: – instruirea, testarea precum şi consemnarea fiselor de instruire necesare pentru toţi salariaţii;
instruirea conducătorilor locurilor de muncă; – elaborarea instrucţiunilor de securitate a muncii şi situaţii de urgental
autorizarea meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare; – elaborarea şi actualizarea documentelor prin care se stabilesc atribuţii şi răspunderi din punct de vedere SSM; – asistenţă tehnică în cazul controalelor efectuate de inspectorii de muncă şi pentru situaţii de urgenţă; – asistentă la şedinţele comitetului de sănătate şi securitate în muncă; – întocmirea unui plan de evacuare şi planificarea exerciţiilor de evacuare;
alte activităţi în domeniul SSM.