Acasă Locuri de muncă Anunţ angajare

Anunţ angajare

60
0

Consiliul Judeţean Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul Achiziţii Publice, Urmărirea Executării Contractelor – Direcţia Generală Economică. Data şi ora desfăşurării probei scrise: Concursul de recrutare se organizează la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, în data de 4 aprilie 2019, ora 11,00 – proba scrisă. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 04.03.2019 până la data de 25.03.2019, ora 16,30, la Registratura Generală a Consiliului Județean Vâlcea, str.General Praporgescu, nr.1, Jud.Vâlcea. Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului aferent funcţiei publice vacante pentru care se organizeză concursul, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului vor fi afişate la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, şi pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea – www.cjvalcea.ro – secţiunea concursuri.