Administratie

Zona miniera Berbesti-Alunu ar putea fi salvata

  Zona minieră Berbeşti-Alunu ar putea fi salvată

 În data de 02.02.2006, la Sibiu, a avut loc Audierea publică intitulată Schimb de experienţă al  Comisiei Consultative privind transformările industriale (CCMI) cu viitoarele State Membre, structură ce funcţionează în cadrul Comitetului Economic şi Social European (CESE). Una din sarcinile principale ale CCMI constă în încercarea de rezolvarea a problemelor rezultate din transformările industriale, pe baza experienţei acumulate în domeniul carbonifer şi al oţelului de celelalte State Membre. Delegaţii CCMI, foşti membri ai Comitetului Consultativ al Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului, îşi împărtăşesc experienţa în acest domeniu cu diverşi reprezentanţi ai angajatorilor, muncitorilor şi utilizatorilor/comercianţilor din sectorul carbonifer şi siderurgic din ţările candidate, iar împreună cu membri CESE aceştia discută problemele privind restructurarea industriei grele din punct de vedere economic, social, ecologic, precum şi al dezvoltării durabile. În urma participării la un seminar organizat de  Comisia Consultativă privind modificările/transformările industriale (CCMI), reprezentantul Consiliului Judeţean Vâlcea în cadrul Biroului Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles în perioada octombrie – decembrie 2005, Anamaria Hodoroagă, consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare, Programe Integrare Europeană, s-a consultat cu preşedintele  Consiliului Judeţean Vâlcea, Dumitru Buşe şi Directorul executiv al  Direcţiei Dezvoltare, Programe Integrare Europeană, Carmen Alexandrescu şi s-a considerat oportună înscrierea şi participarea la o astfel de întâlnire. Printre punctele cheie ale acestei întâlniri s-au aflat: discutarea problemelor restructurării din România din perspectivă economică, socială şi de protecţie a mediului, exemplele de măsuri luate în alte regiuni ale UE pentru rezolvarea unor probleme legate de şomajul pe termen lung, excluziunea socială, criminalitatea, inadaptabilitatea forţei de muncă, nevoia de trening / instruire, atragerea forţei de muncă înspre locaţii mai atractive, surse potenţiale de suport financiar: Fonduri Naţionale, Fonduri Structurale, alte fonduri, posibilităţile de dezvoltarea viitoare a regiunilor (sublinierea importanţei unei bune accesibilităţi a IMM-urilor, recalificare, educaţie pe termen lung). La această audiere au participat reprezentantul Asociaţiei germane a Antracitului, Wolfgang Reichel, reprezentantul Federaţiei Europene a prelucrării metalelor, Julius Hosman, reprezentantul EURISCOAL, Jaques Glorieux, reprezentantul Camerei de Comerţ a Marii Britanii, David Sears,  Şeful Delegaţiei Comitetului Economic şi Social European, Josly Piette, Hans-Ludwig Rosentock, reprezentantul Mittal, precum şi reprezentanţi ai Patronatelor şi Sindicatelor miniere din România. Delegaţia Consiliului Judeţean Vâlcea a fost compusă din Dumitru Buşe, Preşedintele  Consiliului Judeţean Vâlcea, Carmen Alexandrescu, Directorul executiv al  Direcţiei Dezvoltare, Programe Integrare Europeană, Anamaria Hodoroagă, consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare, Programe Integrare Europeană, Ştefan Aurel, primarul oraşului Berbeşti, Chelcea Gheorghe, Director – Exploatarea Minieră de Cariere Berbeşti. Preşedintele  Consiliului Judeţean Vâlcea a prezentat un studiu de caz al zonei miniere Berbeşti-Alunu, care a cuprins o analiză SWOT, respectiv  punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările din zona minieră, precum şi  priorităţile de dezvoltare ale zonei, prezentare care a fost apreciată de toţi reprezentanţii europeni drept extraordinară şi un punct de pornire important în încercarea de rezolvare a problemelor rezultate din transformările industriale. Pentru aprofundarea informaţiilor prezentate şi pentru menţinerea legăturii cu reprezentanţii UE au fost oferite mape şi CD-uri cu prezentarea în engleză a judeţului Vâlcea şi a studiului de caz – zona minieră Berbeşti-Alunu.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button