Acasă Economie SC ACVARIM SA a lansat licitaţia pentru atribuirea Contractului de Lucrări

SC ACVARIM SA a lansat licitaţia pentru atribuirea Contractului de Lucrări

62
0

„Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei şi a sistemului de canalizare din Râmnicu Vâlcea”

Uniunea Europeană, prin programul ISPA, sprijină proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI  DE CANALIZARE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE A APELOR UZATE IN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA”, realizat prin memorandumul de finanţare nr: 2004/RO/16/P/PE/002. Bugetul alocat acestui proiect este de 29 de milioane de euro, din care 75% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană, iar 25% reprezintă cofinanţare de la Banca Europeană de Investiţii.

În cadrul proiectului „REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI  DE CANALIZARE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE A APELOR UZATE IN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA”, a fost lansată licitaţia pentru atribuirea celui de al doilea contract de lucrări, respectiv „Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei şi a sistemului de canalizare din Râmnicu Vâlcea” în data de 18.03.2008
În cadrul contractului se vor realiza următoarele activităţi:
• reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, activitate ce constă în: inspectarea şi refacerea a 35 km de conducte cu DN de la 80 la 600mm; executarea de cămine şi montarea de contoare; alte instalaţii specifice.
• reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare cu 20 km de conducte având DN de la 300 la 1500mm;  refacerea a două bazine de retenţie; construcţie staţie de pompare.
Acest contract se va desfăşura conform „Condiţii de Contract pentru construcţii, FIDIC cartea Roşie”
Valoarea estimată a acestei componente a proiectului este de 13.226.000Euro, din care conform schemei de finanţare, 85,44% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, 14,56% reprezentând cofinanţare Banca Europeană de Investiţii.
Obiectivele proiectului ISPA Râmnicu Vâlcea se armonizează cu obiectivele generale ale programului ISPA – alinierea legislaţiei româneşti la normele europene privind conservarea şi protecţia mediului înconjurător şi aplicarea acestora.