Diverse

Vrea monument pentru Traian Popa

 Vasile ªtefãneanu nu-l uitã pe fostul sãu antrenor

 

Vrea monument pentru Traian Popa

 

Trecerea în nefiinþã acum un an ºi jumãtate a antrenorului emerit Traian Popa a produs un gol imens în lumea fotbalului vâlcean. Cu toate cã din mâna ºi talentul acestuia s-au ridicat numeroºi fotbaliºti, unii dintre aceºtia câºtigând bani buni în sportul rege, acum Traian Popa a fost uitat. Poate cã ultimul portar format de Traian Popa, tânãrul Vasile ªtefãneanu, în prezent legitimat la FC Govora, va fi excepþia care poate readuce în actualitate memoria acestui mare antrenor. Iatã ce ne-a relatat ªtefãneanu: „Nu pot sã uit ceea ce a fãcut Traian Popa pentru mine. Trecerea sa în nefiinþã ne-a produs un gol imens în suflete, aºa cã îmi mai ostoiesc aceastã durere mergând din când în când la mormântul lui nea Traian. De Crãciun, când am mers cu niºte lumânãri, am fost neplãcut surprins sã gãsesc mormântul fostului meu antrenor de parcã era al unui boschetar: neîngrijit, cu aceeaºi cruce de lemn degradatã, fãrã o floare sau o lumânare la cãpãtâi. M-a durut sã constat nepãsarea ºi uitarea la care a fost condamnat Traian Popa acum, când a trecut în nefiinþã. Nici mãcar o cruce mai de Doamne-ajutã sã nu-i fi fãcut?”

Cu toate cã nu este decât un simplu fotbalist, ºi tânãr pe deasupra, ªtefãneanu e decis sã facã tot posibilul pentru ca amintirea lui Traian Popa sã rãmânã vie ºi în memoria sa sã se facã ceva concret. „Când a murit Traian Popa, unii se bãteau cu pumnii în piept cã vor propune ºi vor susþine ca o alee sau o strãduþã sã poartã numele regretatului antrenor. Prin presã am citit propunerea ca terenul II al stadionului Zãvoi sã poarte numele lui Traian Popa, sau mãcar peluza de lângã vechea tabelã sã-i poarte numele ºi sã fie inscripþionat acest lucru. Alþii au spus ca strãduþa pe care a locuit sã-ºi schimbe denumirea din Aleea Cocorilor în Aleea Traian Popa. Ideile acestea mi-au plãcut, dar din pãcate nu s-a concretizat nimic! Cum spuneam, nici o cruce aºa cum meritã nu are la mormânt! Vreau ca prin intermediul publicaþiei ARENA sã fie pornitã o campanie de strângere de bani pentru a-i face un monument acolo, la mormânt. Fotbaliºtii pe care i-a format, antrenorii pe care i-a instruit ºi toþi cei care l-au cunoscut ar trebui sã contribuie cu cât de puþin pentru a nu-l condamna uitãrii pe Traian Popa. O sã deschid probabil un cont, sper sã am ºi sprijinul presei, iar dacã toate lucrurile decurg aºa cum ar trebui ºi dacã se va implica ºi AJF-ul, atunci cu certitudine la comemorarea a doi ani de la trecerea sa în nefiinþã vom putea inaugura sau sfinþii, cum se spune, un monument în memoria sa ºi, de ce nu, chiar ºi a altor aspecte care sã aminteascã de regretatul antrenor” – a mai spus Vasile ªtefãneanu.

Daniel ROHATINOVICI

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button