Diverse

CSM Rm. Vâlcea ºi FC Oltchim dominã fotbalul juvenil

Memorialul „Marian Cincã” – prima competiþie organizatã de AJF în 2007

CSM Rm. Vâlcea ºi FC Oltchim dominã fotbalul juvenil

Nici nu s-au încheiat bine sãrbãtorile cã s-a ºi dat dezlegare la fotbal. Primul eveniment fotbalistic din acest an, dacã-l putem numi astfel, s-a desfãºurat sâmbãtã, 6 ianuarie, în Sala Sporturilor „Traian” din Rm. Vâlcea. Asociaþia Judeþeanã de Fotbal, prin Comisia de Copii ºi Juniori, a pus umãrul la continuarea tradiþiei, care fusese la un moment dat chiar în pericol de a fi sistatã, în ceea ce priveºte Memorialul „Marian Cincã”, o competiþie destinatã copiilor ºi juniorilor ºi dedicatã memoriei fostului mare fotbalist vâlcean. Ideea organizãrii unei astfel de întreceri sportive i-a aparþinut actualului preºedinte al Comisiei de Copii ºi Juniori, Emil Ciulei, care, la câþiva ani dupã trecerea în nefiinþã a lui Marian Cincã, a luat hotãrârea iniþierii unui astfel de proiect de duratã, fiind ajutat la vremea respectivã ºi de Miticã Teleºpan.
Remember Marian Cincã

Pentru cã puþini îºi mai amintesc cine a fost Marian Cincã, chiar ºi dintre foºtii sãi colegi, am încercat sã facem un „remember” a ceea ce a însemnat acest fotbalist pentru judeþul nostru. Astfel, am aflat cã Marian Cincã, nãscut în anul 1952, a devenit cunoscut vâlcenilor în 1974 când s-a transferat la Chimia Rm. Vâlcea de la Rapid Bucureºti. A fost unul dintre fotbaliºtii ce au fãcut parte din echipa care-a reuºit sã promoveze pentru prima datã în Divizia A. A fost un moment unic ºi de neuitat pentru vâlceni mai ales cã venea dupã câºtigarea Cupei României din 1973, performanþã la care Cincã nu a fost pãrtaº. A suferit ºi s-a bucurat alãturi de Chimia (cochetând ºi cu prima iubire, Rapid), atât în Divizia B, cât ºi în primul eºalon, pânã prin 1986, anul în care s-a cam terminat ºi cu fotbalul de mare performanþã la Vâlcea. Atunci a încheiat pentru totdeauna „colaborarea” cu Divizia A. În toþi anii dedicaþi fotbalului a strâns 266 de meciuri în primul eºalon, reuºind sã marcheze ºi 5 goluri, un lucru meritoriu pentru un fotbalist ce a fost folosit mai tot timpul pe postul de fundaº lateral stânga. De la Chimia a plecat în Divizia C, la Viitorul Drãgãºani, unde a activat o perioadã ca antrenor-jucãtor. Se pare cã ºi-a încetat activitatea în 1992 când se afla la cârma echipei Cozia Cãlimãneºti. Boala l-a rãpus, astfel cã la 40 de ani a trecut în lumea celor drepþi.

S-au întrecut 8 echipe pentru câºtigarea trofeelor
Revenind la competiþie sã spunem cã au fost invitate sã participe majoritatea cluburilor ce-ºi desfãºoarã activitatea ºi la nivelul copiilor ºi juniorilor, astfel cã au fost aliniate la start nu mai puþin de 8 echipe împãrþite pe douã categorii de vârstã. ªi la grupa de copii nãscuþi în 1994 ºi la cea de 1996 s-au întrecut grupãri ale cluburilor Oltchim, CSM, Triumf Drãgãºani ºi Sporting Rm. Vâlcea, formaþii ce au mai avut experienþe de acest gen ºi în trecut. Ca de obicei în cele 7 ediþii de pânã acum ale Memorialului „Marian Cincã”, competiþia s-a desfãºurat în salã. Datoritã timpului favorabil pentru fotbal s-a dorit la un moment dat schimbarea locaþiei pe sinteticul din Zãvoi, însã acest lucru ar fi dat peste cap toate planurile organizatorilor, aºa cã pânã la urmã s-au ghidat dupã programul stabilit iniþial.
Toatã organizarea, pe cheltuiala AJF-ului

A fost aproape o copie perfectã a Memorialului „Gheorghe Ola”, cu specificaþia cã acum s-a sesizat o mai buna organizare, nemulþumirile conducãtorilor de echipe limitându-se doar la prestaþia propriilor elevi, nu ºi la adresa celor care-au fãcut posibilã desfãºurarea competiþiei. De arbitraj, nici nu s-a mai pus problema, mai ales ca partidele au fost oficiate acum de doi arbitri experimentaþi, Marian Joiþa ºi Daniel Demetrescu. AJF-ul, reprezentat în Sala Sporturilor de preºedintele Constantin Pintilie, vicele Viorel Neacºu, secretarul general Florin Mãnoiu, preºedintele Comisiei de Competiþii, Viorel Dina, al CJA-ului, Grigore Tomoiagã ºi de cãtre profesorul Emil Ciulei, a fãcut posibil ca în acest an participanþii sã nu contribuie cu nimic, decât la asigurarea spectacolului fotbalistic. Toate cheltuielile au fost suportate de AJF, însã nu din banii echipelor, cum a þinut Pintilie sã sublinieze, ci din sponsorizãri atrase de cãtre conducerea AJF Vâlcea. Astfel s-a reuºit sã se acorde fiecãrei echipe participante câte o minge, câºtigãtorii primind cupe, trofee ºi diplome.

Oltchim ºi CSM, din nou „reginele balului”

* Triumf ºi Sporting ºi-au împãrþit locurile între ele

Cum spuneam, competiþia s-a desfãºurat pe parcursul unei singure zi în care au avut loc meciuri care mai de care mai interesante ºi echilibrate. De aceastã datã, nu mai era pus în joc un loc la zonala Memorialului „Gheorghe Ola”, însã chiar ºi aºa ambiþiile antrenorilor, copiilor ºi pãrinþilor acestora au fost mari, astfel cã întrecerea nu a fost una chiar amicalã. Fiecare ºi-a dorit sã câºtige, chiar dacã obiectivul majoritãþii nu este acela de a juca bine fotbal în salã. În primã fazã, la grupa de vârstã 1996, s-au întâlnit echipele Sporting Rm. Vâlcea – CSM ºi Triumf Drãgãºani – Oltchim, ambele dispute încheindu-se la egalitate, 2-2, dupã timpul regulamentar, respectiv în urma celor douã reprize de câte 20 de minute fiecare. Cum trebuia desemnatã o câºtigãtoare, s-au executat lovituri de departajare. Astfel CSM-ul s-a impus cu scorul de 6-5, iar celãlalt meci a fost adjudecat de FC Oltchim. ªi la grupa de 1994 lucrurile au stat cam la fel. Aceleaºi partide, cu specificaþia cã aici echipa de la CSM a lui Ciulei nu a avut nevoie de extra-time, impunându-se cu scorul de 2-0, în timp ce cealaltã disputã s-a încheiat tot 2-2, Oltchim-ul câºtigând cu 4-3 dupã loviturile de departajare. Astfel s-a ajuns ca în finalele mici de la cele douã grupe sã se întâlneascã elevii lui Dan Zguroiu de la Sporting ºi cei ai lui Florin Lupu (gr. 1994), respectiv Narcis Enãchescu (gr. 1996) de la Triumf Drãgãºani. Aici, cele douã ºi-au împãrþit locurile pe podium între ele. Triumf Drãgãºani s-a clasat pe locul 3 la grupa ’94 unde a câºtigat cu 2-1, în timp ce Sporting s-a impus cu 3-1 la ’96 unde Triumf a ocupat ultimul loc. Cele douã finale ale competiþiei au adus faþã în faþã marile rivale, FC Oltchim ºi CSM, echipe ce au reprezentat judeþul ºi la Memorialul „Gheorghe Ola”. Cea mai bunã echipã de la Memorialul „Marian Cincã” din acest an, la grupa 1996, a fost desemnatã cea a lui Ion Lazãr de la FC Oltchim care ºi-a depãºit adversarii, elevii lui Gicã Lepãdatu, cu scorul de 4-3, în timp ce la 1994 titlul a fost acordat grupãrii lui Ciulei, CSM Rm. Vâlcea care ºi-a depãºit adversarii de Oltchim cu scorul de 2-1. Au mai fost acordate premii individuale celor mai buni portari – Iulian Marinescu (Oltchim – 1994) ºi Cosmin Puiu (Oltchim – 1996), celor mai tehnici jucãtori – Adrian Pãun (Triumf – 1994) ºi Rãzvan Popa (Sporting – 1996) ºi golgheterilor Claudiu Batâr (CSM – 1994) ºi Andrei Cosmin (CSM – 1996).

Ediþia urmãtoare se va desfãºura la Drãgãºani

Pânã acum toate ediþiile Memorialului „Marian Cincã” s-au desfãºurat în Râmnicu Vâlcea ºi numai în salã. Însã, începând cu urmãtoarea ediþie se doreºte ca aceastã competiþie sã-ºi urmeze cursul pe traseul parcurs de fostul fotbalist, Marian Cincã. Astfel, organizatorii din acest an, în speþã Asociaþia Judeþeanã de Fotbal a anunþat cã doreºte ca anul viitor aceastã competiþie sã se desfãºoare la Drãgãºani, oraº în care Marian Cincã ºi-a desfãºurat pentru un timp activitatea, lãsându-ºi amprenta asupra echipei Viitorul Drãgãºani. Dacã se va dori, prin rotaþie se va ajunge ºi la Cãlimãneºti, pentru ca în cele din urmã sã se revinã în Râmnic.

Firesc, au fost ºi nemulþumiri

Prima persoanã care a avut ceva de obiectat referitor la Memorialul „Marian Cincã” a fost arbitrul Eugen Roºu, care este ºi antrenor al unei echipe de fotbal juvenil din Bãbeni. Acesta a fost nemulþumit cã doar cele patru cluburi au fost invitate de cãtre AJF la competiþie, deºi toate echipele plãtesc taxe în mod egal. Explicaþia datã de secretarul general Florin Mãnoiu l-a lãmurit pe bãbenar. Mãnoiu a spus cã: „Este o competiþie destinatã primelor patru echipe clasate în competiþiile organizate de AJF la cele douã categorii de vârstã ºi, pentru ca nimeni sã nu fie supãrat, finanþarea întrecerii s-a fãcut cu sprijinul sponsorilor, nu din banii echipelor!”.  O ultimã nemulþumire, chiar la final, a aparþinut profesorului Emil Ciulei. Acesta a fost dezamãgit de decizia tehnicienilor în privinþa acordãrii trofeului de cel mai bun portar la una dintre grupele de vârstã, antrenorul CSM-ului fiind de pãrere cã trebuiau apreciate calitãþile de perspectivã ale lui Laurenþiu Brãnescu, pe care-l considera mai bun decât pe câºtigãtorul Marinescu.

Simona SIMA

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button