Acasă Alte sporturi ªtefan Pãtru – Sportivul anului 2006

ªtefan Pãtru – Sportivul anului 2006

113
0

 „Gala Sportului Drãgãºãnean” îºi prezintã laureaþii:

ªtefan Pãtru  – Sportivul anului 2006

Gala Sportului Drãgãºãnean este o filã din istoria acestui municipiu, de istorie sportivã autenticã iar pentru miºcarea sportivã drãgãºãneanã, aceastã galã era o necesitate, prin multitudinea semnificaþiilor ei. Gânditã de realizatori ei, profesorul Adriana Tãnasie(director Clubul Copiilor din Drãgãºani) ºi Sandu ªocu(redactor al publicaþiei „Arena Sport ºi Politicã”) nu numai ca o manifestare cultural-sportivã, ea s-a dorit sã aducã o modestã mulþumire sportivilor, antrenorilor care în 2006 au adus zeci de medalii oraºului în care trãiesc.
Cel mai titrat sportiv din istoria municipiului Drãgãºani reuºeºte pentru a doua oarã consecutiv sã ocupe acest loc, dupã ce în 2004 era declarat sportivul anului al judeþului Vâlcea iar în 2005 ocupa locul secund.
Nãscut la 07 februarie 1987, în Drãgãºani, este student în anul I la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din Iaºi. Legitimat la CS ªcoala „Tudor Vladimirescu” coordonat de profesorul Constantin Teofilescu, antrenor profesorul Cristian Orza face parte din Lotul Naþional de Atletism al României unde este pregãtit de Zsolt Gyongyossy ºi Cristian Orza. Este descoperit când avea 13 ani, la ªuteºti de profesoara ªtefania Iacob fiind absolvent al Grupului ªcolar Agricol „Brãtianu” din Drãgãºani(director profesorul Dan Biniºor). Rezultatele obþinute au determinat organizatorii sã-i atribuie „Sportivul Anului ” în 2006 în faþa celor doi nominalizaþi Georgiana Stanciu(ºah- Clubul „Albatros”) ºi Adina Panã (handbal – CS Olimpia).
Campion Balcanic la Cros(juniori I) individual ºi pe echipe la Craiova.
Campion Naþional la 3000 metri obstacole(juniori, tineret, seniori) la Bucureºti
Vicecampion Naþional de juniori la 1500 metri ºi 3000 metri plat în salã
Locul VI la 3000 metri obstacole la „Cupa Europei” de la Salonic(Grecia) ºi loc IV cu echipa
Locul I la 20 kilometri în cadrul Campionatelor Naþionale ale României

Locul III la Campionatul Naþional de Cros(juniori)- 6000 metri

Locul II la Campionatul Naþional de Cros(juniori) – 4000 metri
Locul I la Concursul Internaþional de Alergare pe ºosea de la Braºov
Locul III – Concursul Internaþional „Loteria Românã”
Locul II – „Cupa Petrom” – alergare pe ºosea
Locul I – Selecþie Balcaniadã Cros – Buziaº
Participant la Campionatele Mondiale de Cros desfãºurate la Fukuoka(Japonia)
A efectuat un stagiu de pregãtire de douã luni de zile în SUA ºi urmeazã ca din acest an sã fie dublu legitimat la CSM Suceava ºi CS ªcoala „Tudor Vladimirescu” din Drãgãºani.

Obiectivul principal în constituie selecþionarea în Lotul Olimpic al României de Atletism ce va participa la Jocurile Olimpice din China.