Acasă Administratie Primarul din ªirineasa, înjurat fãrã motiv

Primarul din ªirineasa, înjurat fãrã motiv

151
0

Primarul din ªirineasa, înjurat fãrã motiv

 

ªtiþi drumul acela harcea-parcea de la intrare în ªirineasa? Exact, seamãnã într-un fel cu strãzile din San Francisco, numai cã este mai scurt ºi plin ochi de gropi. De câte ori l-aþi înjurat pe primarul Dan Sãraru trecând pe acolo? De multe ori? Foarte rãu. Þinem sã vã anunþãm cã înjuraþi pe cine nu trebuie. Ni s-a întâmplat ºi nouã pânã sã aflãm cã acea porþiune de drum aparþine de fapt de Bãbeni. Prin amabilitatea primarului Sãraru, am aflat cã aici situaþia va fi remediatã, iar „în curând, va fi demaratã o lucrare mare, de consolidare a întregii zone, pe o lungime de circa 300 metri”. ªi cum drumul este în administrarea Consiliului Judeþean, aceastã instituþie se va ocupa de realizarea investiþiei. În prezent se fac studii geo, hidro, expertiza tehnicã, deci nu se ºtie prea bine ce înseamnã „în curând”. „De câþiva ani, dealul de aici alunecã la vale. Trebuie amenajate ºi câteva drenuri pentru apã, astfel încât, aceasta sã nu se mai infiltreze în sol ºi sã antreneze noi alunecãri de teren. Iar pe marginea Luncavãþului sunt recomandate consolidãri de maluri, îndiguiri, ori niºte injecþii la adâncime mare cu fier beton, capabile sã stabilizeze dealul. ªi împãdurirea ar fi o soluþie… suplimentarã. Costurile lucrãri ar fi de câteva zeci de miliarde lei vechi, 30-50, nu ºtiu exact”, explicã Dan Sãraru.