Administratie

Canalizare la Buneºti, funcþionalã pânã în martie

Canalizare la Buneºti, funcþionalã pânã în martie

Lucrãrile la reþeaua de canalizare ºi staþia de epurare a apei din comuna Buneºti ar fi trebuit finalizate cel târziu la sfârºitul anului 2005, însã, datoritã calamitãþilor din ultimii ani acest termen n-a putut fi respectat. Primarul PSD Viorel Radi sperã cã demersurile sale la Fondul Solidaritatea, Agenþia SAPARD  Bucureºti, Guvern ºi alte instituþii vor culmina cu alocarea fondurilor necesare realizãrii pânã la capãt a acestor importante investiþii. În caz contrar, Radi îi asigurã pe locuitorii din Buneºti cã va utiliza o parte din banii de la bugetul comunei ºi „canalizarea tot se va face, mai mult ca sigur pânã la finele lunii februarie 2007”. În prezent, Primãria Buneºti plãteºte circa 120 milioane lei lunar dobândã la BCR, pentru creditul contractat în vederea realizãrii respectivului obiectiv de investiþii. Dacã nu se aplicã o soluþie eficientã rapid, primarul social-democrat spune cã existã riscul ca, în curând, numai dobânda plãtitã sã atingã valoarea investiþiei.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button