Acasă Liga IV Electra dispare, apare Hidroelectra

Electra dispare, apare Hidroelectra

98
0

Electra dispare, apare Hidroelectra

 

Din returul campionatului, formaþia Electra Rm. Vâlcea va activa în campionatele organizate sub egida AJF-ului cu denumirea de Hidroelectra. „Schimbarea de nume a intervenit în actele oficiale ale clubului încã din vara lui 2006, dar am preferat ca la AJF sã jucãm tot pe vechiul nume. Din 2007 însã va trebui sã evoluãm cu noul nume, Hidroelectra”, ne-a declarat Gheorghe Bucuroiu.

 

Grupele de copii ºi juniori sunt prioritare

 

Pentru cã, mai devreme sau mai târziu, Hidroelectra vrea sã devinã un club profesionist în toatã regula, pe oficialii echipei vâlcene îi preocupã nu numai echipa de seniori, ci ºi formarea unor grupe de copii ºi juniori care sã poatã participa în competiþiile organizate de AJF ºi FRF. „Avem deja o grupã de copii, de activitatea cãreia se ocupã Lucian Giurcã. Vom participa în campionatul organizat de AJF, dacã se va mai desfãºura, dar ºi-n alte competiþii amicale organizate la Curtea de Argeº, Sibiu, Piteºti, Craiova, Slatina ºi în alte oraºe din þarã. Din 2007, numãrul acestor grupe de copii ºi juniori va creºte. Astfel, ºi bãiatul lui Emil Nicolaescu, Laurenþiu, student în ultimul an la Facultatea de Sport, care e jucãtor la noi, probabil cã ºi îºi va strânge ºi acesta câþiva copii pentru a-i pregãti, iar noi îi vom acorda tot sprijinul. Laurenþiu a fost mereu sufletul acestei echipe, a suferit, chiar a plâns, în momentele în care a jucat mai prost. Sunt lucruri de culise pe care lumea nu le ºtie ºi trebuie sã le mai ºi consemnãm pentru cã sunt iatã ºi jucãtori care-au jucat ºi cu sufletul pentru Electra”, a menþionat în continuare Bucuroiu.

 

Banca tehnicã, motorul echipei

 

Electra Rm. Vâlcea a fost revelaþia turului în Liga a IV-a, elevii lui Lucian Giurcã încheind prima parte a campionatului fãrã a cunoaºte gustul înfrângerii. Preºedintele Gheorghe Bucuroiu a apreciat acest lucru ºi a lãudat în mod special aportul bãncii tehnice, formatã din Lucian Giurcã ºi Laurenþiu Cherãscu.

„La începutul sezonului am avut o convenþie cu Giurcã. Aveam un lot numeric destul de valoros ºi am vrut sã dãm ºansa tuturor sã joace, iar Giurcã nu a intrat în teren pânã la meciul cu CSM. Oarecum a fost o greºealã, pentru cã în cazul în care Lucian ar fi evoluat cu AS ªirineasa, cu FC Vartex, cu Alma Lex Drãgãºani, sigur câºtigam ºi aceste meciuri. În jocul împotriva CSM-ului Giurcã a dovedit cã în ciuda vârstei ar putea oricând sã evolueze mãcar la Divizia C. Mobilizarea pe care ceilalþi jucãtori au primit-o din partea lui, atunci când acesta s-a aflat în teren, s-a simþit cel mai mult în meciurile cu CSM ºi Sportul, ambele fiind câºtigate”, a spus Bucuroiu.

Altfel, oficialul echipei Electra a vorbit la superlativ ºi despre Laurenþiu Cherãscu, care-a îndeplinit rolul de antrenor secund: „Cherãscu a fost liantul între Giurcã ºi jucãtori, a evoluat în teren, atâta timp cât Giurcã a stat pe margine, atât cât i-a permis fizicul. A fost un excelent mobilizator”.

 

Joe Panait pleacã la Govora

 

Altfel, Electra a renunþat recent la serviciile a trei jucãtori, Joe Panait fiind cel mai cunoscut nume vehiculat. Gheorghe Bucuroiu ne-a oferit mai multe amãnunte în acest sens: „Am dat deja dezlegare unor jucãtori, e cazul a trei fotbaliºti care-au plecat la Govora, unde am auzit cã se înfiinþeazã o echipã nouã. Mã refer de exemplu la Joe Panait, un jucãtor foarte bun. El lucreazã la Govora ºi ºi-a dat seama cã nu poate sã reziste la noi, unde se fac trei antrenamente pe sãptãmânã. Ne-a informat cã merge acolo, unde va juca doar duminica de plãcere, aºa cã i-am dat transferul fãrã probleme. Alãturi de el au mai plecat de la noi încã doi juniori care ºi-au exprimat de asemenea dorinþa sã joace la Govora”.

Nicolae CIUCESCU