Liga IV

S-a stabilit data alegerilor pentru sefia AJF

S-a stabilit data alegerilor pentru şefia AJF

 

Comunicat de presă

 

În şedinţa Biroului Executiv din 12.10.2006 s-a stabilit că data Adunării Generale Extraordinare pentru alegerea preşedintelui AJF Vâlcea să fie 02.12.2006.

În acest scop şi în conformitate cu art. 34 alin. (3) din Statutul A.J.F. Vâlcea, se vor primi la secretariatul AJF Vâlcea propunerile nominale la funcţia de preşedinte a membrilor afiliaţi însoţite de acordul scris al candidatului cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată adunarea generală. Aceste propuneri trebuiesc însoţite de dosarul de candidatură care trebuie să cuprindă următoarele:

1. Cerere către Biroul Executiv

2. Cazier judiciar

3. Curriculum vitae

4. Program scris privind strategia şi obiectivele pe care doreşte să le realizeze

5. Copie act studii

6. Adeverinţă medicală

7. Copie BI/CI

 

Toate actele menţionate mai sus vor fi depuse la secretariatul AJF Vâlcea pînă cel tîrziu 17.11.2006 orele 1500.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii la funcţia de Preşedinte al AJF Vâlcea sunt cele menţionate la art. 34 alin. (5) din Statutul AJF, adică:

– să fie absolvent de studii medii şi să aibă o vechime de 5 ani în activitatea de conducere sportivă, sau să aiba o vechime efectivă de minim 4 ani în domeniul conducerii şi organizării activităţii fotbalistice la nivel de FRF/LPF/AJF sau în cadrul asociaţiilor/cluburilor sportive cu secţii de fotbal (ca membru în organele de conducere ale acestora) şi să aibă cunoştinţe de management sportiv, să cunoască regulamentele AJF/FRF ca şi pe cele ale FIFA şi UEFA

– să aibă cetăţenia română

– să nu fi fost condamnat cu pedepse privative de libertate pentru fapte intenţionate

– să fie apt medical pentru funcţia de manager

Secretar General Interimar,

Demetrescu Daniel

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button