Administratie

Venituri mai mari cu 25 la suta la bugetul consolidat al statului

Venituri mai mari cu 25 la sută la bugetul consolidat al statului

În perioada 1 ianuarie – 20 septembrie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a încasat pentru bugetul general consolidat venituri în sumă totală de 370,28 milioane lei, cu 25% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului 2005. Evoluţiile pozitive din acest an au fost determinate, în principal, de sporirea veniturilor bugetului din impozitul pe profit de la contribuabilii mici şi mijloci şi din impozitul pe veniturile din salarii. Subliniem că, la 20 septembrie 2006, programul de încasări stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru DGFP Vâlcea este realizat în proporţie de 106,9%. Venituri mai mari faţă de prevederi înregistrează bugetul asigurărilor sociale, cu 23,9 mil.lei, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, cu 6,9 mil.lei, şi fondul pentru şomaj, cu 2,9 mil.lei. Potrivit evaluărilor, se estimează că, la încheierea trimestrului al III-lea, gradul de îndeplinire a programului de venituri în judeţul Vâlcea va fi de 112%. Pentru debitele restante la bugetul de stat consolidat, inclusiv la contribuabilii la care s-a declanşat procedura de reorganizare şi faliment, la această dată, DGFP Vâlcea a înfiinţat măsurile de executare silită prevăzute de Codul de Procedură Fiscală astfel: somaţii pentru 34,6 mil.lei; sechestre bunuri mobile – 12,6 mil.lei; sechestre bunuri imobile – 31,8 mil.lei; popriri pe venituri – 9,7 mil.lei; popriri bancare – 101,1 mil.lei. De asemenea, în acest an, în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare au fost înscrise la contribuabili 9.260 creanţe bugetare restante în sumă totală de 20,5 mil.lei. Această acţiune conferă DGFP Vâlcea ordine de preferinţă faţă de ceilalţi creditori. Pentru descurajarea firmelor care nu şi-au achitat la termen impozitele, taxele şi contribuţiile la buget, au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice 258 contribuabili mari, mici şi mijlocii, pentru datorii totale de 11,5 mil.lei, la 30 iunie a.c. Lista datornicilor va fi actualizată la 30 septembrie a.c. «Realizările obţinute în acest an de DGFP Vâlcea sunt rezultatul atât al îmbunătăţirii comportamentului fiscal al contribuabililor, cât şi al acţiunilor pe care le-am întreprins pentru aplicarea riguroasă a măsurilor de executare silită la operatorii economici cu restanţe faţă de bugetul statului.  În acest sens, subliniez că încasările la bugetul general consolidat al statului provin în proporţie de 86,2% prin plăţi voluntare şi 13,8% prin aplicarea măsurilor de executare silită. Finanţele Publice vor acţiona în continuare pentru creşterea gradului de conformare voluntară la plată a contribuabililor. În acelaşi timp, vom intensifica măsurile de executare silită la operatorii economici care înregistrează restanţe, pentru recuperarea datoriilor faţă de bugetul de stat astfel încât bugetul să fie alimentat la termenele şi în cuantumurile stabilite prin lege» – a declarat ec. Gheroghe Gogârnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button