Acasă Administratie Primarii vâlceni au plecat optimisti de la întâlnirea cu Vacaroiu

Primarii vâlceni au plecat optimisti de la întâlnirea cu Vacaroiu

76
0

Primarii vâlceni au plecat optimişti de la întâlnirea cu Văcăroiu

 

Preşedintele PSD Vâlcea, Ion Cîlea, a cerut imperativ ziarului Arena să nu mai trateze la mişto activitatea sa politică şi administrativă, sfat pe care începând de azi ne gândim să-l şi urmăm. Că, altfel, cică ne ia gaia şi nimeni nu vrea să se întâmple aşa ceva. Aşadar, în contextul capitolului „realizări serioase” ale liderului PSD, ţinem să vă anunţăm că întâlnirea pusă la cale de domnia sa între preşedintele Senatului şi primarii vâlceni a decurs ca la carte. Aleşii invitaţi la discuţii au solicitat sprijin pentru urgentarea aprobării proiectului de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului pe anul 2006, pentru judeţul Vâlcea, pentru următoarele obiective: Cămin Cultural Amărăşti – 350.000 lei noi; sediu Primărie Laloşu – 350.000 lei; reamenajarea şi consolidarea construcţiei existente a sediului Primăriei Măldăreşti şi extinderea acesteia cu o suprafaţă de 140 mp – 400.000 lei; intervenţie la Agenţia SAPARD în vederea aprobării virării sumei de 634.000 lei Primăriei Buneşti, reprezentând cheltuieli pentru refacerea pagubelor produse de calamităţile din 2006 la drumul pe care s-au executat lucrări de modernizare cu fonduri SAPARD; intervenţie la Ministerul Transporturilor pentru alocarea de fonduri în valoare de 1.100.000 lei în vederea asfaltării drumului judeţean 683 B „Băbeni-Olteţu-Valea Mare, în lungime de 2,45 kilometri; alocarea de fonduri pentru modernizarea drumurilor locale în comuna Făureşti; sala de sport din comuna Făureşti, proiect transmis şi înregistrat la CNI; modernizarea şi extinderea sediului Primăriei Făureşti; suplimentarea fondurilor alocate pe anul 2006 cu suma de 250.000 lei pentru crearea posibilităţii de asfaltare a DC 81 Fârtăţeşti-Dozeşti, pe o lungime de 5,63 kilometri; suplimentarea cu 600.000 lei de către Agenţia SAPARD a valorii lucrărilor de modernizare a drum distrus de calamităţi, din comuna Ioneşti; modificarea şi completarea HG privind declararea ca zone calamitate a localităţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie – septembrie 2005 şi includerea în lista acestora a comunelor Laloşu şi Orleşti; alocarea de fonduri în valoare de 1.000.000 lei pentru terminarea lucrărilor de regularizare a râului Olteţ; includerea în categoria cheltuielilor eligibile a sumei de 190.000 lei în cadrul proiectului de alimentare cu apă a comunei Milcoiu, pentru neachitarea căreia BCR – Filiala Vâlcea a acordat ca ultim termen de decontare data de 28 septembrie 2006; asigurarea finanţării lucrărilor de schimbare a amplasamentului pentru doi stâlpi de racord şi consolidarea a altor 17 în comuna Măldăreşti; alocarea sumei de 50.000 lei pentru refacerea drumului local Păuniţa din comuna Prundeni, care asigură calea de acces spre civilizaţie a 50 de gospodării; intervenţie la Ministerul Economiei şi Comerţului pentru scoaterea la concesiune a conductei de gaze naturale pe care SC Distrigaz Sud SA – Sucursala Vâlcea o exploatează ilegal în comuna Prundeni; iniţierea unui proiect legislativ prin care plata iluminatului public pe drumurile naţionale să fie suportată de structura care le administrează; intervenţie la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea alocării de fonduri pentru executarea lucrărilor de reparaţii şi igienizare la 3 şcoli şi 3 grădiniţe, plus dotări cu mobilier şcolar în Prundeni; reluarea contractului cu Agenţia SAPARD pentru alimentarea cu apă a comunei Sineşti; alocarea a 1.400.000 lei pentru asfaltarea DJ Dobruşa-Ştefăneşti; anularea de către SAPARD a deciziei de reziliere a contractului pentru lucrarea de alimentare cu apă comunei Şuşani, lucrare finalizată, dar constructorul a realizat-o cu mult în afara termenului prevăzut în contract; cuprinderea în program a asfaltării drumurilor comunale Chiceni şi Băltăţeni, din Tomşani; reabilitarea căminelor culturale Foleştii de Sus şi Tomşani; intervenţie la SC Distrigaz Sud SA pentru începerea lucrării de alimentare cu gaz în comuna Zătreni. După cum bine aţi bănuit din lectura celor de mai sus, Ion Cîlea nu are timp nici să respire, să mănânce, nici chiar să meargă la WC, decât probabil o dată la trei zile şi, cel mai important, Nicolae Văcăroiu a promis că va face tot ceea ce-i stă în putere pentru a interveni în rezolvarea tuturor problemelor ridicate de primarii vâlceni.