Administratie

România primeste 372,29 milioane euro prin Phare National 2005

România primeşte 372,29 milioane euro prin Phare Naţional 2005

Uniunea Europeană a alocat României fonduri nerambursabile în valoare de 372,29 milioane euro, prin intermediul programului PHARE Naţional 2005. Acordul de Finanţare privind Programul PHARE Naţional 2005 a fost semnat în 27 iulie 2006, de ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, şi seful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, Jonathan Scheele. La alocarea PHARE în valoare de 372,29 milioane euro se adaugă suma de 86,33 milioane Euro pentru investiţii, reprezentând co-finanţarea naţională de la bugetul de stat. Sistemul de co-finanţare a contractelor va fi comun, de tip „joint co-financing”, prin care co-finanţarea se va adauga fondurilor comunitare şi va urma regulile si procedurile PHARE, cu excepţia cazurilor în care Acordul prevede proceduri specifice pentru anumite proiecte. Programul PHARE 2005 are în vedere finalizarea pregătirilor României pentru aderarea la Uniunea Europeană. Propunerea financiară reflectă atât prioritatile stabilite în Parteneriatul de Aderare şi în Foaia de Parcurs pentru România şi Bulgaria, cât şi măsurile care decurg din strategiile pentru cele opt sectoare incluse în programarea PHARE multianuală 2004-2006 (reforma administraţiei publice, reforma sistemului judiciar, problema minoritatilor, agricultură, protecţia mediului, managementul frontierelor, finanţe publice şi coeziune economică şi socială). Fondurile alocate prin Programul PHARE National 2005 trebuie utilizate în întregime până la sfârşitul anului 2008, respectiv 2009, pentru proiectele de infrastructura, existând posibilitatea reducerii acestora în cazul în care nu se demonstrează un nivel suficient al capacitatii administrative şi de absorbţie până la sfârşitul lunii septembrie 2006. Programul naţional PHARE 2005 urmăreşte îndeplinirea criteriilor de aderare a României la UE, finanţând proiecte grupate în următoarele sub-programe: – criterii Politice:  44,59 milioane euro; – îndeplinirea obligaţiilor legate de acquis: 136,69 milioane euro; – Coeziune Economică şi Socială: 175 milioane euro; – acţiuni şi nevoi specifice: 16,01 milioane euro.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button