Administratie

Deficit bugetar la Inspectoratul Scolar Judetean

Deficit bugetar la Inspectoratul Şcolar Judeţean

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a solicitat Ministerului Finanţelor Publice aprobarea pentru redistribuirea a 850 mii lei din sumele defalcate din TVA

   În scopul informării corecte a opiniei publice cu privire la finanţarea unor cheltuieli cuprinse în bugetul local pe anul 2006, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea precizează: „Analiza necesarului de fonduri pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Vâlcea, efectuată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, coroborată cu execuţia bugetară la 23 februarie 2006, a relevat pentru trimestrul I 2006 un deficit de 850 mii lei. Acesta nu putea fi acoperit din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin redistribuirea resurselor între unităţile administrativ-teritoriale. În această situaţie, potrivit atribuţiilor sale, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a solicitat Ministerului Finanţelor Publice aprobarea pentru redistribuirea a 850 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din trimestrul IV, în trimestrul I 2006”. La 6 martie 2006, în baza aprobării Ministerului Finanţelor Publice, DGFP Vâlcea a solicitat Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vâlcea repartizarea sumei pe unităţi administrativ-teritoriale, fapt realizat în aceeaşi zi. În mod operativ, în 7 martie 2006, cu adresa nr. 8467, DGFP Vâlcea a comunicat modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor de învăţământ pre-universitar de stat fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi trezoreriilor operative. Potrivit art. 14 al. 7 din Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe lângă sumele defalcate din TVA, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora. În concluzie, pentru a efectua plăţi în limita sumelor aprobate suplimentar în trimestrul I 2006, unităţile administrativ-teritoriale trebuie să-şi rectifice bugetele locale cu sumele respective, orice întârziere în acest sens, începând cu 7 martie 2006, fiind din vina exclusivă a autorităţilor locale.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button