Acasă Administratie 7 milioane de euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din Brezoi

7 milioane de euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din Brezoi

286
0

Primăria Oraşului Brezoi prioritizează investiţile în funcţionalităţi care oferă spaţii şi dotări dinamice şi atractive pentru activităţi curriculare şi extra-curriculare. Executivul local consideră că elevii au nevoie să frecventeze cursurile în clădiri moderne, eficiente, ce dispun de facilităţi, dotări şi funcţionalităţi care să încurajeze performanţa şcolară, să îi stimuleze cognitiv, să le confere încredere în sine, în procesul educaţional şi în comunitate, să le încurajeze raţionalitatea, creativitatea, responsabilitatea, competitivitatea pozitivă şi să le confere abilităţi de viaţă, nu doar de memorare de informaţii.
Prin proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi reabilitare spaţiu urban”, cod 126304, POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, elevii şi cadrele didactice vor dispune de un nou edificiu cu destinaţie educaţională, respectiv sală de sport şi laboratoare didactice, unde elevii îşi vor putea desfăşura activitatea sportivă, indiferent de condiţiile meteo şi vor dobândi cunoştinţe în laboratoare echipate cu toate funcţionalităţile necesare unui proces de învăţare caracteristic secolului XXI.
Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret şi prin amenajarea spaţiilor urbane”, cod 125780, POR/ 2018/ 13/13.1/1/7 REGIUNI, prevede înfiinţarea unui centru multifunctional pentru tineret, cu funcţii recreative şi amenajarea spaţiilor urbane, respectiv reabilitarea şi modernizarea Parcului Central din oraşul Brezoi. Astfel, centrul multifuncţional pentru tineret cu bazin didactic şi modernizarea parcului central Brezoi se constituie într-un răspuns integrat şi eficient pentru dezvoltarea de noi modele de suport extracurricular / sportiv şi vin în întâmpinarea necesităţilor identificate pe plan local.
Prin proiectul PNRR – „Eficientizare energetică Şcoala primară, oraş Brezoi, str. Panduri nr. 4”, cod C10-I3-219, autorităţile locale modernizează şi reabilitează încă unitate de învăţământ din localitate, răspunzând cerinţelor legislative şi reglementarilor tehnice, dar şi crescând performanţa energetică a clădirii.
Un alt proiect iniţiat de primarul Robert Schell şi C.L. Brezoi pentru îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ este „Reabilitare Şcoala generală cu clasele V-VIII, Str. Trandafirilor”, prin CNI. La fel şi „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţii de învăţământ preuniversitar – Liceul Gheorghe Surdu”, cod F-PNRR-Dotari2023-4627, care cuprinde: „dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale pentru 26 de clase (preşcolar – 6 săli, primar – 10 şi liceal – 8 săli) şi două laboratoare de informatică; înfiinţarea unui laborator de informatică la Şcoala Primară nr. 1; dotarea cu echipamente TIC pentru organizarea cursurilor în mediul virtual pentru 20 săli de clasă; dotarea unui cabinet şcolar – cu mobilier şpecific şi materiale specifice, inclusiv echipamente digitale; dotarea unui cabinet şcolar de consiliere şi asistenţă psihopedagogică; dotarea unui cabinet şcolar cu echipamente şi aparatură sportivă. Acestor proiecte, li se adaugă şi unul foarte recent, prin PNRR, care prevede achiziţionarea unui microbuz electric destinat transportului elevilor. „Calitatea educaţiei este legată de standardele de predare, care, la rândul lor, sunt legate de cerinţele impuse profesorilor, de formarea pe care o primesc şi de resursele care le sunt puse la dispoziţie pentru a-şi îndeplini sarcinile. Prin implementarea acestor proiecte şi finanţarea lor, în cuantum de peste 36.000.000 RON, se asigură o infrastructură adecvată şi suficientă, care respectă setul de standarde actuale, în beneficiul elevilor şi tinerilor, al cadrelor didactice, al familiilor acestora şi al întregii comunităţi”, au conchis reprezentanţii Primăriei Oraşului Brezoi.