Acasă Social 4655 persoane angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, în 12 luni

4655 persoane angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, în 12 luni

26
0

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Vâlcea, au fost încadrate în muncă 4655 persoane, dintre care 2248 femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 2.188 au peste 45 de ani, 928 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 756 au între 25 şi 35 de ani, iar 783 sunt tineri sub 25 de ani (366 tineri NEET).


AJOFM informează că, în funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2098 provin din mediul urban, iar 2557 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale (2123), urmate de cele cu studii profesionale (1196). Numărul celor cu studii gimnaziale/primare sau fără studii este de 944, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 392. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, 2252 persoane fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 12.446 persoane. Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, puteţi accesa www.anofm.ro.