Acasă Administratie Consiliul Local Horezu, convocat în şedinţă extraordinară

Consiliul Local Horezu, convocat în şedinţă extraordinară

203
0

Consiliul Local al Oraşului Horezu este convocat în şedinţă extraordinară, pe data de 13 aprilie a.c., ora 8.30, pentru a dezbate şi aproba câteva proiecte de hotărâri extrem de importante: 1) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi; 2) Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2, art. 3 şi art. 4 din HCL 46/30.03.2017, modificată prin HCL nr. 55/16.05.2017 şi HCL nr. 66/07.06.2017 referitoare la aprobarea obiectivului „Înfiinţarea parcului de agrement şi recreere Constantin Brâncoveanu în Oraşul Horezu, jud. Vâlcea, precum şi a cheltuielilor legate de această investiţie, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiţii 7.1, nr. apelului de proiecte „POR/2016/7/7.1/1”; 3) Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, a unor imobile cu destinaţia de drumuri situate în intravilanul localităţii. Şedinţa se va desfăşura online, conform HCL nr. 33, din 24.03.2020, iar eventualele amendamente se vor transmite pe adresa de e-mail [email protected]