Acasă Economie În anul 2007, Fiscul vâlcean a stabilit peste 70 de milioane de...

În anul 2007, Fiscul vâlcean a stabilit peste 70 de milioane de lei suplimentar pentru bugetul consolidat al statului

70
0

 • 25 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În anul 2007, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin structurile sale cu atribuţii de control din subordine, a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, principalele ţinte vizând: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile.

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, inspectori ai DGFP Vâlcea au încheiat 2.763 acte de control, ca urmare a verificării: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Veniturile stabilite suplimentar de Finanţele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, s-au ridicat la peste 70 milioane de lei, în structura: 47,2 mil.lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 22,1 mil.lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 1,3 mil.lei amenzi contravenţionale şi confiscări. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 32,1 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 25 de cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.